Geluid

_pmlc_kasteel_2048

De grenzen van de stad zijn bereikt. Bouwlocaties zijn schaars geworden. Wat overblijft zijn de ‘onmogelijke’ plekken, met complexe confrontaties qua geluidscontouren, veiligheidscirkels en luchtkwaliteitseisen.

De opgave is om te gaan met deze restricties en dit zelfs in te zetten om een betere kwaliteit te bereiken.

Het Kasteel Science Park Amsterdam

Het Kasteel staat naast een groot rangeerterrein van ProRail. Daarom werd aan de bouw de eis gesteld los van het gebouw een geluidsscherm te maken. Dit leidde tot een markante gevel. Het gebouw is omhuld met glazen panelen die ten opzichte van elkaar gekanteld staan. Het Kasteel krijgt hierdoor de uitstraling van een immens kristal. De wisselwerking tussen de terugliggende woongevel en de beweging van de huid maken dit gebouw tot een icoon van het Science Park.

 

Winnaar Zuiderkerkprijs 2008

Westkavel Laan van Spartaan Amsterdam

Dit volledig geprefabriceerde gebouw bestaat uit 361 studentenwoningen, een parkeergarage en gemeenschappelijke voorzieningen. Met zestien bouwlagen is dit het hoogste modulaire gebouw van Nederland. Het gebouw staat pal naast een van de drukste spoor- en tramlijnen van Amsterdam. Door de toepassing van voor dit project ontwikkelde kozijnen – ‘Harbour Fensters’ – wordt het geluid geweerd, is er natuurlijke ventilatie en kunnen de bewoners hun eigen ramen lappen.

Parkblok Houthavens Amsterdam

Het Parkblok is opgebouwd uit twee schaalniveau: aan de Haparandaweg een hoog volume als geluidsbuffer, ertegenover wordt met lagere woongebouwen getrapt de overgang naar het park gemaakt. Door typologisch voor luwe zijden te zorgen en de toepassing van ‘geluidsserres’ is een aangenaam rustig woonmillieu gecreëerd naast het industiegebied.

Transformatie

De stad ondergaat een proces van constante verandering. Functies zoals industrie en infrastructuur die voorheen aan de randen van de stad lagen zijn intussen door de groei centraal komen te liggen. Vaak belemmert dit de verdere ontwikkeling van de stad waardoor een transformatie nodig is. Het transformeren met respect voor de geschiedenis als meerwaarde voor het nieuwe gebruik is daarin het ideaalbeeld.

Vernieuwing Jeruzalem Amsterdam

In het stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing werd de structuur van hoven en groene assen verankerd. Het aantal woningen in de buurt is in het plan gelijk gehouden, de nieuwe gebouwen voorzien in dubbel zo grote woningen. De nieuwbouw is met respect voor het stedenbouwkundig erfgoed gepositioneerd en heeft de oorspronkelijke schoonheid weer teruggegeven aan de buurt.

 

Winnaar Arie Kepler Prijs 2020

Cityplot Buiksloterham Amsterdam

Cityplot is een door Studioninedots ontwikkeld model voor transformatie dat voor het eerst op deze plek is toegepast. Met dit model krijgt de nieuw te bouwen wijk een minimaal frame waarin later noodzakelijke veranderingen goed zijn in te passen. Hier wordt het voormalige industriegebied getransformeerd naar een bruisend nieuw deel van Amsterdam. De ontwikkelingen omvatten 550 woningen, 4.000 m2 werkruimte en horeca. De wijk is koploper in circulaire stedenbouw in binnenstedelijk gebied in Nederland.

 

International Architecture Biennale Rotterdam 2016

Pionier- Bolsterrein Nieuw Vennep

De Pionier en het Bolsterrein zijn bedrijfsterreinen die door de groei van Nieuw Vennep ingekapseld zijn. Met de herontwikkeling van het gebied wordt geen tabula rasa gemaakt, maar wordt voortgebouwd op wat er als is. Zo ontstaat een gemengd gebied met een eigen identiteit. Die identiteit wordt gemaakt door te werken met contrasten. In totaal worden ongeveer 2.100 woningen toegevoegd, waarmee deze ontwikkeling een aanzienlijke bijdrage levert aan de verdichting binnen de dorpsgrenzen.

Tender

Veel strategische locaties worden tegenwoordig middels tenders aanbesteed. Het doel van de uitschrijver, meestal een overheidsinstantie, is om een goede prijs voor de grond in combinatie met een hoge kwaliteit en duurzaamheid te krijgen. Het succesvol doen van tenders vraagt naast grote deskundigheid en creativiteit om strategisch denken. Door mijn grote ervaring met het doen van tenders ben ik allround  en strategisch behendig geworden.

Antoni Delft

Het project maakt gebruik van een dynamisch gemengd programma om een prominente locatie aan de voorkant van twee parken en het stationsplein in Nieuw Delft te activeren. Appartementen worden gecombineerd met een hotel, werk-, expositie- en vergaderruimtes en horeca, waardoor er de hele dag een levendige sfeer en een diverse mix van gebruikers ontstaat. Het winnende element in de tender is de ‘Living Lobby’, een levendige gedeelde ruimte die vloeiend over drie niveaus op de begane grond loopt, is de verbinding tussen het gebouw en de stad.

 

Winnaar tender gemeente Delft 2016

EKP ’s Hertogenbosch

De locatie van het EKP-postcentrum in de stationszone van ’s-Hertogenbosch wordt ontwikkeld tot een bruisend en creatief woon-, werk- en leergebied. Het ontwerp voorziet in een gemengd programma waarin openbare ruimte, mobiliteit en natuur worden geïntegreerd. Het winnende element is hier de centrale positie van kunstacademie AKV|St. Joost die permanent wordt gehuisvest in het voormalige postcentrum van EKP. Het plan verbindt de EKP-site opnieuw met de stad op meerdere niveaus en geeft het een nieuwe creatieve identiteit.

 

Winnaar tender gemeente ’s Hertogenbosch

5 Connecting the dotsmag

Campinaterrein Eindhoven

Dit stedebouwkundige masterplan transformeert het historische zuivelfabrieksterrein Campina in Eindhoven tot een duurzame nieuwe multifunctionele wijk. Het bestaande industriële erfgoed zal nieuwe functies voor werken, wonen en recreëren herbergen. Een sterke publieke en maatschappelijke focus weerspiegelt de circulaire ambities van het project en sluit aan bij de ondernemersgeest van de stad. Participatie en collectiviteit staan hier centraal om een bruisend living lab te creëren en het welzijn van de toekomstige bewoners te bevorderen.

 

Winnaar tender Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Prefabricatie

Hoogste woontoren

Het industrieel fabriceren van gebouwen en gebouwdelen is niet nieuw. Het is alleen nooit goed van de grond gekomen in de bouw. Met de opgaves waar we nu voor staan met grote tekorten aan woningen en de stap die we moeten maken in duurzaamheid, wordt het geprefabriceerd bouwen onontkoombaar. Voor ontwerpers is er nogal wat watervrees om ermee aan de gang te gaan. Die hobbel heb ikzelf al een lange tijd geleden genomen en ben er van overtuigd dat je juist door geprefabriceerd te bouwen een hogere kwaliteit kunt bereiken.

Uilenstede Oost Amstelveen

Het plan Uilenstede Oost omvat de realisatie van zeven bouwblokken rondom een binnenterrein. Het project is in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase met vijf gebouwen is traditioneel gebouwd. De tweede fase met twee gebouwen is modulair gebouwd. Daarmee kon ten opzichte van de eerste fase sneller en goedkoper gebouwd worden met extra kwaliteit op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat is een campus met zeven gebouwen waaraan je niet kunt zien welke wel en welke niet uit modulaire elementen bestaan.

 

Winnaar Amstelveen Architectuurprijs 2013

uilenstede-oost_1_2500px

Westkavel Laan van Spartaan Amsterdam

De opgave was om 361 prefab woonunits te realiseren. Met een productie- en ‘stapel’tijd van slechts vier maanden kon snel tegemoet worden gekomen aan de vraag naar betaalbare jongerenwoningen. De door Ursem Modulaire Bouwsystemen ontwikkelde woonunits zijn geprefabriceerd, zelfdragend, volledig ingericht en op locatie rechtstreeks vanaf de vrachtwagen gestapeld. Dit geheel staat bovenop een plint met daarin gemeenschappelijke voorzieningen, inpandige parkeerplaatsen en bedrijfsruimten aan een collectieve tuin.

Heijdeborg Hilversum

De permanente huisvesting van zorginstelling Hilverzorg moest wegens veranderende normen worden verbouwd. Daarom is op een groene locatie in Hilversum een verplaatsbaar verpleeghuis ontworpen. Heydeborg is geheel toegerust voor de zorg aan mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met psychogeriatrische problematiek. Vanuit onderzoek naar hoe deze doelgroep zijn leefomgeving ervaart is een karaktervol gebouw ontstaan met een goed leesbaar interieur waardoor bewoners zich makkelijk kunnen oriënteren.

Circulair

Circulair bouwen focust vooral op kringlopen van materialen. De complexiteit van de circulaire wijk is echter oneindig veel groter. Om de effecten van circulaire keuzes inzichtelijk te maken en te kunnen communiceren met alle partners, ontwikkelden we een methode met specifieke oplossingen voor generieke uitdagingen – geïllustreerd met deze gekleurde cirkel. Hieruit is af te lezen dat harde en zachte waarden vanzelfsprekend en gelijkwaardig worden gewogen. ik ben ervan overtuigd dat meerwaarde ontstaat doordat we de disciplines verbinden. Circulair bouwen zal voor de toekomst onontkoombaar zijn. 

Cityplot Buiksloterham Amsterdam

Hier wordt het voormalige industriegebied getransformeerd naar een bruisend nieuw deel van Amsterdam. De ontwikkelingen omvatten 550 woningen, 4.000 m2 werkruimte en horeca. De wijk is koploper in circulaire stedenbouw in binnenstedelijk gebied in Nederland. Het plan omvat vernieuwende stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke elementen.

 

International Architecture Biennale Rotterdam 2016

Bornego College Heerenveen

Het Bornego College is een bijzonder energiezuinig schoolgebouw. Het is compact en heeft zo min mogelijk geveloppervlak. Verder wordt gebruik gemaakt van betonkern-activering in combinatie met natuurlijke trek waarbij de lokalen werken als klimaatbuffer. De gevel is bekleed met bakstenen afkomstig van restpartijen die anders weggegooid worden. Om tot een samenhangend gevelbeeld te komen zijn ze afgesmeerd met specie. Het ontwerp toont dat ook met normale budgetten stappen gemaakt kunnen worden in circulariteit.

The TrueTalker FabCity Amsterdam

TheTrueTalker is ons FabCity-paviljoen waarmee creativiteit, duurzaamheid en vakmanschap wordt gevierd. Het kegelvormig paviljoen heeft een haardvuur als kern en bestaat uit een gebogen muur die om zichzelf heen draait en zo omstanders nieuwsgierig maakt. De gevel is stevig en transparant tegelijk want gemetseld in een open verband met bakstenen, vervaardigd uit bouw-, sloop en industrieel afval. Na afloop van FabCity is het paviljoen verplaatst, per boot, en heeft op nog een tweede en een derde locatie mensen verbonden en ruimte geboden voor zinvolle gesprekken – zoals een goed kampvuur betaamt.

Studioninedots_TheTrueTalker_Peter Cuypers 1b